telefon +420 311 532 065   /   Tocnik.obec@seznam.cz

{

Úřední hodiny

Pondělí 20:00 - 22:00

}

Více kontaktů
Hlavní stránka - Znak Obec Točník

Obec Točník / Oficiální stránky obecního úřadu obce Točník

Zpět na hlavní stránkuZpět na hlavní stránku

Vyhlášky obce

 

Veřejná vyhláška č. 2/2024 - pachtovní smlouva (PDF)

Veřejná vyhláška č. 1/2024 - bezúplatné zapůjčení chatky  (PDF)

Veřejná vyhláška č. 4/2023 - bezúplatný převod pozemků obci Točník  (PDF)

Veřejná vyhláška č. 3/2023 - směna  (PDF)

Veřejná vyhláška č. 2/2023 - prodej pozemku  (PDF)

Veřejná vyhláška č. 1/2023 - prodej pozemku  (PDF)

Veřejná vyhláška - osazení přechodného dopravního značení  (PDF)

Oznámení o změně svozu komunálního odpadu v roce 2022 v obci Točník  (PDF)

Obecně závazná vyhláška obce Točník č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   (PDF)

Obecně závazná vyhláška obce Točník č. 1/2021 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě   (PDF)

Veřejná vyhláška č.9/2020 - Prodej pozemku 133/2 a 133/19  (PDF)

Veřejná vyhláška č.8/2020 - Prodej pozemku 395/3  (PDF)

Veřejná vyhláška č.7/2020 - Prodej pozemku 133/17  (PDF)

Veřejná vyhláška č.6/2020 - Prodej pozemku 24/26 a 25/17  (PDF)

Veřejná vyhláška č.5/2020 - Prodej části pozemku 26/13 (PDF)

Veřejná vyhláška č.4/2020 - Prodej pozemku 194/31 (PDF)

Veřejná vyhláška č.3/2020 - Prodloužení pronájmu kiosku (PDF)

Veřejná vyhláška č.2/2020 - Změna katastrální hranice (PDF)

Veřejná vyhláška č.1/2020 - Prodej pozemku (PDF)

Oznámení změny v odpadovém hospodářství od 1.1.2020 (PDF)

Veřejná vyhláška č.2/2019 (PDF)

Provozní a organizační řád pro parkování vozidel na pozemku 133/2 a 133/13  (PDF)                                                         

Veřejná vyhláška č.2/2018 (PDF)

Veřejná vyhláška č.1/2018 (PDF)

Veřejná vyhláška č. 2-2017 (PDF) - Umístění kříže a nájemní smlouva

Veřejná vyhláška 1-2017 (PDF) - Pronájem pozemků

Směrnice veřejné zakázky 1/2017 (PDF) - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Uveřejnění veřejných zakázek (PDF)

Obecně závazná vyhláška obce Točník č. 1/2017 o nočním klidu (PDF)

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek (PDF)

Veřejná vyhláška č.3/2013 (JPG) - Florián,Podzimková - nájemní smlouvy.

Krizový štáb (vznik červen 2013) (JPG) - v případě krizových situací budete informováni místním rozhlasem, na těchto webových stránkách a pro občany, kteří nám předali své kontaktní údaje (mobil, e-mail) - přímo osloveni. Celé dění je možno sledovat rovněž na webových stránkách města Hořovice: www.mesto-horovice.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (PDF) - o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom. odpadů

Veřejná vyhláška č.2 - 2012  (změna ÚP) (PDF)

Územní studie Točník lokalita R-07 Točnický dvůr (PDF)  Příloha č.1 (PDF)  Příloha č.2 (PDF)  Příloha č.3 (PDF)  Příloha č.4 (PDF)  Příloha č.5 (PDF)  Příloha č.6 (PDF)  Příloha č.7 (PDF)  Registrační list 1 (PDF)  Registrační list 2 - prodloužení vložených dat do evidence ÚPČ (PDF)

Územní plán obce Točník (2012) (PDF)

Provozní řád - dětský koutek (PDF) 

Povodňový plán obce Točník (PDF)

Povinně zveřejňované informace (PDF) - Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

Vyhláška o ochraně ovzduší v obci Točník (PDF)

Obecně závazná vyhláška 2007 - Požární poplachová směrnice (PDF)

Obecně závazná vyhláška č.3/2001 - O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích. (PDF)

Výroční zpráva za rok 2016 (PDF)

Kanalizační řád (PDF)


© 2024 Obec Točník

/

+420 311 532 065  /  +420 602 645 924
Email: Tocnik.obec@seznam.cz

Forma uveřejnění informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.

Hlavní stránka - Znak Obec Točník