telefon +420 311 532 065   /   Tocnik.obec@seznam.cz

{

Úřední hodiny

Pondělí 20:00 - 22:00

}

Více kontaktů
Znak Obec Točník

Obec Točník / Oficiální stránky obecního úřadu obce Točník

Vyhlášky obce

Veřejná vyhláška č.2/2019

Provozní a organizační řád pro parkování vozidel na pozemku 133/2 a 133/13                                                          

Veřejná vyhláška č.2/2018

Veřejná vyhláška č.1/2018

Veřejná vyhláška č. 2-2017 - Umístění kříže a nájemní smlouva

Obecně závazné vyhláškce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška 1-2017 - Pronájem pozemků

Směrnice veřejné zakázky 1/2017 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Uveřejnění veřejných zakázek

Obecně závazná vyhláška obce Točník č. 1/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Veřejná vyhláška č.3/2013 - Florián,Podzimková - nájemní smlouvy.

Krizový štáb (vznik červen 2013)  - v případě krizových situací budete informováni místním rozhlasem, na těchto webových stránkách a pro občany, kteří nám předali své kontaktní údaje (mobil, e-mail) - přímo osloveni. Celé dění je možno sledovat rovněž na webových stránkách města Hořovice: www.mesto-horovice.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom. odpadů

Veřejná vyhláška č.2 - 2012  (změna ÚP)

Územní plán obce Točník (2012)

Provozní řád - dětský koutek 

Povodňový plán obce Točník

Povinně zveřejňované informace - Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

Vyhláška o ochraně ovzduší v obci Točník

Obecně závazná vyhláška 2007 - Požární poplachová směrnice

Obecně závazná vyhláška č.3/2001 - O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.

Výroční zpráva za rok 2016

Kanalizační řád


© 2019 Obec Točník

/

+420 311 532 065  /  +420 602 645 924
Email: Tocnik.obec@seznam.cz

Znak Obec Točník